REFERENCE

BYTOVÝ DŮM ZAHRADNÍ MĚSTO PRAHA

Obklady a dlažby bytů, balkonů a všech společných prostor včetně izolačních systémů.
Realizace: 2005

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa